Křížová cesta z Nového Jičína do Štramberka

Samotná křížová cesta je dlouhá 8,5 km a začíná kaplí na konci Slezské ulice nedaleko novojičínského městského hřbitova. Jednotlivá zastavení jsou přehledně vyznačena na mapě a povětšinou kopírují cyklostezku č. 502.

První odbočka z celé trasy se nachází necelý 1 km od první kaple (I. zastavení) a zavede vás na polní cestu. Tato stezka je ohraničena dřevěnými kůly a vede až na okraj obce Rybí, kde naleznete II. zastavení. Odtud vás trasa povede kolem hlavní silnice až k III. zastavení, které je umístěno v zatáčce pod hospodou.

Pokud v těchto místech půjdete po vedlejší cestě, kde naleznete IV. zastavení, jehož kaplička se nachází u potoka a je otočena čelem k lesu. Vedle kapličky přemosťuje potok lávka, která pokračuje kamenitou stezkou, jež vás dovede na samotný okraj obce k V. zastavení.

Odtud pokračuje trasa po hlavní silnici směrem k městu Štramberk až k VI. zastavení, které je umístěno nedaleko plynáren. Jen o kousek dále, pod dřevěným kostelem sv. Kateřiny, je odbočka na Libotín. Po chvilce cesty po této silnici dojdete ke kříži VII. zastavení a jako bonus se Vám naskytne krásný pohled na horu Kotouč.

Odtud už můžete zamířit přímo do Štramberka, kudy vede cesta přes Horní Baštu; zde se nachází VIII. zastavení. Tato cesta vás zavede k informačnímu centru, v jehož blízkosti, u hlavní silnice, je i kaple IX. zastavení. Trasa pak dále vede do Národního sadu, kde vedle základní školy stojí X. zastavení. Od něj se vydáte po asfaltové cestě kolem hřbitova až k bráně kamenolomu.

Zde se na pravé straně napojíte na lesní stezku, která vás zavede k XI. zastavení. Nyní už následuje poslední fáze křížové cesty – výstup na vrchol hory. Cesta vede lesem a je i fyzicky náročná. Po překonání nejstrmější části kopce dorazíte ke kříži XII. zastavení a do vrcholu kopce už zbývá jen kousek. Nakonec na samotném vrcholu hory Kotouč končí XIII. a XIV. zastavením i naše křížová cesta – naše Via Crucis.

Mapa jednotlivých zastavení

Vznik projektu

Během přípravy Setkání mládeže ve Štramberku v březnu 2011, jsme se od místních obyvatel dověděli o historické křížové cestě, jejíž kořeny sahají hluboko do 17 století. Její stezka vedla z okraje Nového Jičína do Štramberku na horu Kotouč. Tato křížová cesta v krajině Podbeskydí je v regionu Novojičínska jedinou svého druhu, což jí přidává na její unikátnosti. Bohužel do dnešní doby se zachovalo pouze 7 zděných kaplí z původních 14-ti zastavení (12 kapliček a 2 kostely – musely ustoupit těžbě vápence) a samotná cesta upadla v zapomnění. V roce 2008 byla Klubem rodáku a přátel města Nový Jičín znovupostavená první kaple na konci ulice Slezské v Novém Jičíne. Od této chvíle křížová cesta čeká dále na své obnovení a hlavně oživení. Myšlenka „vrátit cestě ducha“ pokud možno vlastními silami, nadchla další mladé a tak jsme začali sbírat potřebné podklady a informace.

Cíle projektu

Cílem projektu Via crucis – Cesta života je obnoveni a oživeni křížové cesty tak aby, mohla být opět využívána a byl ji navrácen její duchovní a meditační rozměr. Tohoto hmatatelného cíle chceme dosáhnout pokud možno svépomoci – od jednání s majiteli pozemku, obcemi, komerčními organizacemi, přes samotnou stavbu tří kapliček, výrobu křížů pro zbývající zastavení, vytvoření informačních tabulí, značení cesty až po nezbytnou prezentaci a propagaci. Cílem je tedy již samotný proces projektu, jelikož právě tímto způsobem mohou mladí lidé získat znalosti, zkušenosti a dovednosti, které jim následně mohou pomoci v dalším živote a aktivitách a tak je podpořit lépe se uplatnit na trhu práce. Vzhledem k cílům a prioritám programu „Mládež v akci“ projekt podporuje aktivní zapojení mladých. Mladí lidé jsou iniciátory celého projektu a zapojit další mladé – iniciuji občanskou aktivitu. Samotná konečná podoba projektu a výsledek bude nejen dílem iniciátoru, ale i ostatní mladých, kteří budou do projektu moci vložit své nápady a připomínky.

Mladí zapojeni do projektu budou tématikou projektu nuceni přemýšlet nad hodnotami evropského občana, které vycházejí z křesťanských kořenů, a aktivně se zapojí do budováni evropského kulturního dědictví. Projekt přispěje k podpoře a rozvoji občanského sdruženi Anima luventutis, pod jehož záštitou mladí projekt budou realizovat. Mladí, účastníci se projektu, získají mnoho zkušenosti a budou je moci využit při dalších činnostech. Dojde tak zkvalitnění práce organizace a rozšířit se možnosti dalšího rozvoje práce s dětmi a mládeži. Tato skutečnost naplňuje další z cílu programu. Další prioritou celého projektu je podpora tvořivosti a podnikavosti mladých. Je nutno vytvořit návrhy zastaveni, informačních tabuli, propagačních materiálu. Mladí si budou muset poradit, kde a jak získat potřebný materiál, odborné poradce i finance na pokračování projektu. Celý projekt plánované stezky motivuje a zapojuje jednotlivé zúčastněné k neformálnímu vzdělávání – což je národní prioritou. Přípravou a realizaci projektu se naučí dalším znalostem a zejména praktickým dovednostem.