Projekt obnovy křížové cesty
z Nového Jičína do Štramberka

Realizované části projektu

Poslední aktualizace 14.6.2013

III. Zastavení
(Kulturní památka)

Co bylo nutné opravit:

Vlhké zdi - vybudování otevřeného příkopu kolem základů, vysušení a ošetření základů speciální směsí, umístění plastové
drenáže zasypané štěrkovou drtí.

Odlupující se omítka - stará omítka byla od základů do výšky cca 140cm oklepána, spáry vyčištěny.

Oprýskaná malba - odstranění tenké vrstvy staré malby od oklepané omítky až ke střeše (vše ručně).

Po výše uvedených činnostech byla nanesena nová omítka, po zaschnutí pak následovaly malířské práce.

Celková rekonstrukce je hotová. (poloha na mapě - StreetView)

 margin-bottom: 3px;

Začátek rekonstrukce 18.5.2012
V albu foto č.1-4 >>

 margin-bottom: 3px;

Odstranění staré omítky 4.7.2012
V albu foto č.10-14,19 >>

 margin-bottom: 3px;

Práce na nové omítce 2.9.2012
V albu foto č.16-19,33 >>

 margin-bottom: 3px;

Dokončení prací 22.10.2012
V albu foto č.1-5 >>

.

IV. Zastavení
(kaplička na východním okraji Rybí - zvaná Fojtova)

Co bylo nutné opravit:

Vlhké zdi - vybudování otevřeného příkopu kolem základů, vysušení a ošetření základů speciální směsí, umístění plastové
drenáže zasypané štěrkovou drtí.

Odlupující se omítka - všechna omítka byla od základů oklepána, spáry vyčištěny.

Rozpadající se krov - trámy na starém krovu byly vyměněny, nahrazena byla i střešní krytina.

Nerovný terén - úprava terénu štěrkovou drtí kolem kapličky.

Po výše uvedených činnostech byla nanesena nová omítka, dále budou následovat malířské práce.
Dalším bodem bude instalace mříže a obrazu.

 margin-bottom: 3px;

Začátek rekonstrukce 18.5.2012
Více fotografií zde>>

 margin-bottom: 3px;

Odstranění omítky a krovu 4.7.2012
Více fotografií zde>>

 margin-bottom: 3px;

Práce na nové omítce 25.9.2012
Více fotografií zde>>

 margin-bottom: 3px;

Úprava terénu
29.9.2012
V albu foto č.4-8,14

 margin-bottom: 3px;

Nový vzhled
20.10.2012
Více fotografií zde>>

V. Zastavení
(kaplička na začátku obce Rybí)

Co bylo nutné opravit:

Vlhké zdi - vybudování otevřeného příkopu kolem základů, vysušení a ošetření základů speciální směsí, umístění plastové
drenáže zasypané štěrkovou drtí.

Odlupující se omítka - stará omítka byla od základů do výšky cca 150cm oklepána, spáry vyčištěny.

Oprýskaná malba - odstranění tenké vrstvy staré malby od oklepané omítky až ke střeše (vše ručně).

Nerovný terén - úprava terénu štěrkovou drtí kolem kapličky.

Po výše uvedených činnostech byla nanesena nová omítka, po zaschnutí pak následovaly malířské práce.
Dalším bodem bude instalace mříže a obrazu. (poloha na mapě - StreetView)

 margin-bottom: 3px;

Začátek rekonstrukce 18.5.2012
V albu foto č.18 >>

 margin-bottom: 3px;

Odstranění staré omítky 4.7.2012
V albu foto č.1-6 >>

 margin-bottom: 3px;

Práce na nové omítce 25.9.2012
Více fotografií zde>>

 margin-bottom: 3px;

Úpravy terénu
10.10.2012
V albu foto č.15-22 >>

 margin-bottom: 3px;

Nový vzhled
20.10.2012
V albu foto č.6-10 >>

VIII. Zastavení
(kaplička ve Štramberku na Horní Baště- zvaná Prokopova)

Co bylo nutné opravit:

Vlhké zdi (plísně) - odstranění staré omítky od úrovně základů, na některých místech napadené plísní.
Interiér kapličky byl kompletně oklepán a vyčištěn.

Dne 31.5.2013 byla dokončena rekonstrukce střechy - původní plechová krytina byla nahrazena šindelem.
Více ve fotogalerii (poloha na mapě - StreetView)

 margin-bottom: 3px;

Stav před rekonstrukcí 12.10.2012

 margin-bottom: 3px;

Odstranění staré omítky 17.10.2012

 margin-bottom: 3px;

Práce na nové omítce 24.10.2012

 margin-bottom: 3px;

Dokončena rekonstrukce střechy 31.5.2013
Více fotografií zde>>

.

IX. Zastavení
(kaplička pod náměstím)

Co bylo nutné opravit:

Vzlínající vlhkost na vnitřní a vnější straně zdí.

Odlupující se omítka vlivem vlhkosti - stará omítka byla od základů do výšky cca 170cm oklepána.

Původní omítky byly nahrazeny difuzními bez obsahu portlandského cementu.

Provedena byla svislá izolace stavby formou drenáže.

Rekonstruován byl interiér a obnovena původní šindelová střecha.

Fotografie jsou průběžně doplňovány do alba viz. odkaz. (poloha na mapě - StreetView)

 margin-bottom: 3px;

Původní stav
16.5.2013

 margin-bottom: 3px;

Odstranění staré omítky
18.5.2013

 margin-bottom: 3px;

Práce na nové omítce
22.5.2013

 margin-bottom: 3px;

Rekonstrukce střechy
29.5.2013

 margin-bottom: 3px;

Dokončovací práce
14.6.2013
Více fotografií zde>>

Betonování základů pro kříže na Kotouči

Práce tentokrát probíhly na Kotouči, základy pro dva kříže jsou označeny na mapě XI. a XII. O půl roku později probíhaly
práce na vrcholu Kotouče, betonování patek pro informační tabule, lavičku a kříž posledního XIII-XIV. zastavení. Betonovaly
se také patky i na dalších místech ve Štramberku, Rybím a Novém Jičině.

 margin-bottom: 3px;

Zastavení XI.

dolní základy
6.10.2012

 margin-bottom: 3px;

Zastavení XII.

horní základy
6.10.2012
Více fotografií zde>>

 margin-bottom: 3px;

XIII-XIV. Zastavení

Základy pro patky
9.6.2013
Více fotografií zde>>

.

.

Zprůchodňování stezky z NJ do Rybí

Práce na nové stezce začaly spolu s rekonstrukcí kapliček, hlavní náplní bylo sečení vzrostlé trávy a odstraňování dřevin.
Úprava terénu na 1,5km dlouhém úseku začíná u cyklistické stezky, vede rovně směrem k lesu a malému potoku Rakovec
(úsek dlouhý cca 360m). Cesta dále pokračuje proti proudu v blízkosti potoka (směr Rybí). Úsek je dlouhý cca 600m
na mapě jsou označeny modrou čárkovanou čarou. Další část cesty vede za Autoservisem ( úsek dlouhý cca 500m na
mapě označen fialovou čárkovanou čarou). Posledních cca 160m bylo dokončeno 3.11.2012.
(poslední úsek, poloha na mapě - StreetView)

 margin-bottom: 3px;

Začátek nové stezky

25.5.2012
V albu foto č.18-32 >>

 margin-bottom: 3px;

Sečení vzrostlé trávy

26.7.2012
V albu foto č.15-18 >>

 margin-bottom: 3px;

Řezání větví a křoví

20.10.2012

 margin-bottom: 3px;

Zpracování větví

3.11.2012
Více fotografií zde>>

 margin-bottom: 3px;

Betonování patek

9.6.2013
Více fotografií zde>>

Zpět na web mládeže