Mládež děkanátu Nový Jičín

foto pro FB

Křížová cesta
z Nového Jičína do Štramberka

O projektu

Vznik projektu

Během přípravy Setkání mládeže ve Štramberku v březnu 2011, jsme se od místních obyvatel dověděli o historické křížové cestě, jejíž kořeny sahají hluboko do 17 století. Její stezka vedla z okraje Nového Jičína do Štramberku na horu Kotouč. Tato křížová cesta v krajině Podbeskydí je v regionu Novojičínska jedinou svého druhu, což jí přidává na její unikátnosti. Bohužel do dnešní doby se zachovalo pouze 7 zděných kaplí z původních 14-ti zastavení (12 kapliček a 2 kostely - musely ustoupit těžbě vápence) a samotná cesta upadla v zapomnění. V roce 2008 byla Klubem rodáku a přátel města Nový Jičín znovupostavená první kaple na konci ulice Slezské v Novém Jičíne. Od této chvíle křížová cesta čeká dále na své obnovení a hlavně oživení. Myšlenka "vrátit cestě ducha" pokud možno vlastními silami, nadchla další mladé a tak jsme začali sbírat potřebné podklady a informace.

Cíle projektu

Cílem projektu Via crucis - Cesta života je obnoveni a oživeni křížové cesty tak aby, mohla být opět využívána a byl ji navrácen její duchovní a meditační rozměr. Tohoto hmatatelného cíle chceme dosáhnout pokud možno svépomoci – od jednání s majiteli pozemku, obcemi, komerčními organizacemi, přes samotnou stavbu tří kapliček, výrobu křížů pro zbývající zastavení, vytvoření informačních tabulí, značení cesty až po nezbytnou prezentaci a propagaci. Cílem je tedy již samotný proces projektu, jelikož právě tímto způsobem mohou mladí lidé získat znalosti, zkušenosti a dovednosti, které jim následně mohou pomoci v dalším živote a aktivitách a tak je podpořit lépe se uplatnit na trhu práce. Vzhledem k cílům a prioritám programu "Mládež v akci" projekt podporuje aktivní zapojení mladých. Mladí lidé jsou iniciátory celého projektu a zapojit další mladé - iniciuji občanskou aktivitu. Samotná konečná podoba projektu a výsledek bude nejen dílem iniciátoru, ale i ostatní mladých, kteří budou do projektu moci vložit své nápady a připomínky. Mladí zapojeni do projektu budou tématikou projektu nuceni přemýšlet nad hodnotami evropského občana, které vycházejí z křesťanských kořenů, a aktivně se zapojí do budováni evropského kulturního dědictví. Projekt přispěje k podpoře a rozvoji občanského sdruženi Anima luventutis, pod jehož záštitou mladí projekt budou realizovat. Mladí, účastníci se projektu, získají mnoho zkušenosti a budou je moci využit při dalších činnostech. Dojde tak zkvalitnění práce organizace a rozšířit se možnosti dalšího rozvoje práce s dětmi a mládeži. Tato skutečnost naplňuje další z cílu programu. Další prioritou celého projektu je podpora tvořivosti a podnikavosti mladých. Je nutno vytvořit návrhy zastaveni, informačních tabuli, propagačních materiálu. Mladí si budou muset poradit, kde a jak získat potřebný materiál, odborné poradce i finance na pokračování projektu. Celý projekt plánované stezky motivuje a zapojuje jednotlivé zúčastněné k neformálnímu vzdělávání - což je národní prioritou. Přípravou a realizaci projektu se naučí dalším znalostem a zejména praktickým dovednostem.
© 2010 - 2021 Mládež děkanátu Nový Jičín | Dotazy | O webu | webdesign4u.cz | tvorime-weby.cz | prohlidky-virtualni.cz | davidjakub.cz | Kontakty |